Sende SMS / Bulk-SMS

Tilbake

Sende SMS / Bulk-SMS

Gratis for sluttbruker. Lav enhetskostnad for dere. Kan sendes til mottakere i hele verden fra et grensesnitt. Pris avhengig av volum. Effektivt for markedsføring. Treffer kundene hvor de er. Masseutsendelse.

Bestill